Pajero

Make: 
Mitsubishi

Other names: 
Mitsubishi Montero, Mitsubishi Shogun, Beijing BJ2032 Tornado, Dodge Raider